Konkurs

MAMO, TATO, PRACUJ BEZPIECZNIE

Zarząd Spółki „MOST” Sp z o.o. serdecznie zaprasza wszystkie dzieci pracowników firmy do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego  "Mamo, Tato, pracuj bezpiecznie”.

 

rodzinka

Celem konkursu jest:
- pogłębienie wśród dzieci wiedzy na temat bezpiecznej pracy rodziców pracujących w firmie „MOST” Sp. z o.o.,
- odwołanie się do nieprzemijających wartości i zasad obowiązujących podczas bezpiecznej pracy,
- promowanie pozytywnych zachowań,
- kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji,
- edukacja i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach w czasie pracy,
- kształtowanie umiejętności i nawyków  wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych wśród pracujących rodziców,
- rozwijanie umiejętności prezentowania własnych przemyśleń,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 15 roku życia.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 0-5 lat, 6-8 lat, 9-15 lat.
Zadaniem uczestników konkursu będzie samodzielne przygotowanie dowolną techniką prac plastycznych ilustrujących tematykę bezpieczeństwa w czasie pracy rodziców. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Prace na kartkach A4 lub A3, prace nie mogą być złożone, zgięte.

Na prace plastyczne czekamy do 15 maja 2021r które należy:
- przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: „MOST” Sp. z o.o. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 130 B „Konkurs plastyczny ” 

Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w terminie 22.05.2021r. Dla Zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody niespodzianki, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają drobne upominki.
Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie pracy plastycznej, zaś warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty konkursu będącej potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wyrażeniem przez opiekunów dziecka zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział w konkursie.

załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu.pdf
załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu_04.2020.doc
- WYNIKI <- do pobrania

 

Amelia, 9lat

Amelia, 9lat

 

Antek, 9lat

Antek, 9lat

 

Antoni, 5lat

Antoni, 5lat

 

Blanka, 6lat

Blanka, 6lat

 

Daria, 8lat

Daria, 8lat

 

Jacek, 13lat

Jacek, 13lat

 

Jakub, 3lata

Jakub, 3lata

 

Jan, 12lat

Jan, 12lat

Julia, 11lat

Julia, 11lat

 

Kacper, 2lata

Kacper, 2lata

Katarzyna, 13lat

Katarzyna, 13lat

 

Klaudia,12lat

Klaudia,12lat

 

Lena, 7lat

 Lena, 7lat

 

Magdalena, 13lat

Magdalena, 13lat

 

Marcel, 8mcy

Marcel, 8mcy

 

Mikołaj, 7lat

Mikołaj, 7lat

 

Oskar, 10lat

Oskar, 10lat

 

Remigiusz, 14lat

Remigiusz, 14lat

 

Robert, 10lat

Robert, 10lat

 

Tomasz, 10lat

Tomasz, 10lat

 

Zofia, 3lata

Zofia, 3lata