Konkurs

MAMO, TATO, PRACUJ BEZPIECZNIE

Zarząd Spółki „MOST” Sp z o.o. serdecznie zaprasza wszystkie dzieci pracowników firmy do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego  "Mamo, Tato, pracuj bezpiecznie”.

 

rodzinka

Celem konkursu jest:
- pogłębienie wśród dzieci wiedzy na temat bezpiecznej pracy rodziców pracujących w firmie „MOST” Sp. z o.o.,
- odwołanie się do nieprzemijających wartości i zasad obowiązujących podczas bezpiecznej pracy,
- promowanie pozytywnych zachowań,
- kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji,
- edukacja i uwrażliwienie na właściwe zachowania w różnych sytuacjach w czasie pracy,
- kształtowanie umiejętności i nawyków  wyboru bezpiecznych zachowań przez dzieci i młodzież w codziennych sytuacjach życiowych wśród pracujących rodziców,
- rozwijanie umiejętności prezentowania własnych przemyśleń,
- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży do 15 roku życia.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 0-5 lat, 6-8 lat, 9-15 lat.
Zadaniem uczestników konkursu będzie samodzielne przygotowanie dowolną techniką prac plastycznych ilustrujących tematykę bezpieczeństwa w czasie pracy rodziców. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć szeroko rozumianego bezpiecznego zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Prace na kartkach A4 lub A3, prace nie mogą być złożone, zgięte.

Na prace plastyczne czekamy do 15 maja 2021r które należy:
- przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: „MOST” Sp. z o.o. 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyńska 130 B „Konkurs plastyczny ” 

Wyniki konkursu plastycznego zostaną ogłoszone w terminie 22.05.2021r. Dla Zwycięzców przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody niespodzianki, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają drobne upominki.
Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie pracy plastycznej, zaś warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie prawidłowo wypełnionej karty konkursu będącej potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Konkursu i wyrażeniem przez opiekunów dziecka zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział w konkursie.

załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu.pdf
załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu_04.2020.doc