2001

Ze względu na stały rozwój prowadzonej działalności w styczniu 2001 roku spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną.