1990

Rozpoczęcie działalności w styczniu 1990 roku jako Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOST sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Firma specjalizuje się w projektowaniu obiektów mostowych i remontach mniejszych obiektów inżynieryjnych.

Czytaj więcej

1994

W 1994 roku , jako Przedsiębiorstwo Robót Mostowych i Hydrotechnicznych MOST Spółka Cywilna skupiliśmy swoja działalność na budowie, przebudowach i remontach obiektów mostowych. 

Czytaj więcej

2001

Ze względu na stały rozwój prowadzonej działalności w styczniu 2001 roku spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną.

Czytaj więcej

2003

W czerwcu 2003 roku z połączenia Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego MOST sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Robót Mostowych i Hydrotechnicznych MOST Spółka Jawna powstała obecna firma tj. MOST sp z o.o.

Czytaj więcej

2009

Uplasowaliśmy się na czwartym miejscu spośród firm z naszego regionu, oraz otrzymalismy dofinansowanie w rozwój oddziałów MOST sp z o.o. Warmińsko-Mazurskiego, które zostało nam przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytaj więcej