Koniec I etapu remontu wiaduktu nad PST

PST Szymanowskiego Poznań

Zgodnie z planem remontu wiaduktu drogowego nad przystankiem PST Szymanowskiego w Poznaniu (PST / Poznański Szybki Tramwaj). W sobotę, 18 maja 2019 r., przywrócony zostanie ruch na zmodernizowanej części nitki południowej. Z wiaduktu zaczną korzystać także piesi, z uwagi na prace przy murze oporowym, narazie jeszcze nie będą jeszcze mogli wchodzić na schody od strony osiedla Batorego.

 

Wykonane roboty w trakcie „Remontu południowej płyty jezdnej z dylatacją podłużną na wiadukcie Szymanowskiego – PST w Poznaniu”:

- rozebrano elementy wyposażenia obiektu (balustrady, osłony p.porażeniowe, nawierzchnię na jezdni oraz izolację pomostu)

- wyburzono 3 biegi schodowe A, C, E,

- rozebrano kapy chodnikową oraz miedzyjezdniową

- rozebrano krawężniki

- rozebrano płytę pomostową

- zdemontowano dylatacje podłużne

- wykonano frezowanie warstwy ścieralnej nawierzchni na dojazdach

- wykonano nową płytę wiaduktu wraz z izolacją

- wykonano nową kapę chodnikową i międzyjezdniową wraz z nawierzchnią na nich

- zamontowano poprzeczne modułowe urządzenia dylatacyjne

- zamontowano dylatacje modułowe pomiędzy wiaduktem a schodami A i C

- wykonano nowe balustrady na schodach A, C, E oraz na płycie obiektu

- wykonano nowe ekrany przeciwporażeniowe

- wykonano nowe płyty przejściowe

- odtworzono nawierzchnię bitumiczną na obiekcie i na dojazdach

- wykonano wymianę odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Szymanowskiego

 

Roboty zaplanowane w najbliższym czasie:

- wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu polegającej  na skierowaniu na nowo wyremontowany fragment wiaduktu ruchu samochodowego (2 pasy ruchu), przywrócenie do użytku przystanku autobusowego i bus pasa na obiekcie oraz kursowania taboru MPK, powrót ruchu pieszych na południową nitkę wiaduktu (przystanek MPK – PST)

- frezowanie nawierzchni asfaltowych i rozbiórka pozostałej części ustroju nośnego wiaduktu południowego z zachowaniem istniejących belek WBS

- wykonanie nowej płyty wiaduktu wraz z dylatacją podłużną między płytami ustroju wiaduktu południowego i północnego

- wykonanie nowych płyt przejściowych oraz odtworzenie nawierzchni na dojazdach do obiektu

Powyższe prace będą miały analogiczny wpływ na utrudnienia w ruchu samochodowym jaki był dotychczas podczas prowadzenia prac w I etapie na obiekcie. Będzie to związane ze zmniejszeniem przepustowości potoku pojazdów na skrzyżowaniu Szymanowskiego - Opieńskiego - Szeligowskiego. W przypadku ruchu pieszych utrudnienia zostaną zminimalizowane do ograniczeń w poruszaniu się pod obiektem w części remontowanej w kolejnym etapie. Komunikacja pomiędzy przystankami MZK i PST Szymanowskiego zostanie przywrócona do stanu jak przed remontem I etapu robót.

 

 Plan Sytuacyjny Szymanowskiego

 Planowane zakończenie prac i oddanie do użytku: 06.12.2020 

 

Inwestor: Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Inwestor zastępczy: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań.

Wykonawca: Most sp. z o.o., Kujawska 51A, 81-862 Sopot

Kierownik budowy:  inż. Piotr Mathews -  Most sp. z o.o.